Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży (DDM) to miejsce i wspólnota, gdzie troszczymy się o młodzież. Nie jesteśmy tylko urzędem, ale przestrzenią spotkań, przyjęcia i zrozumienia. Wspólnie szukamy Boga i pokazujemy Go innym.