Fundacja "Młodzi Młodym"

Fundacja “Młodzi Młodym” powstała w 2016 roku przy okazji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w tym samym roku. Początkowo jej zadaniem była pomoc przy organizacji “Dni w Diecezjach” na terenie archidiecezji wrocławskiej. Po zakończeniu tego wydarzenia oraz zamknięciu wszelkich spraw organizacyjnych z nim związanych, co trwało jeszcze jakiś czas, Fundacja znalazła sobie nowe przestrzenie, w których chciałaby działać na rzecz młodzieży.

Głównym zadaniem Fundacji jest nadal wspieranie idei Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) a także organizacja obchodów diecezjalnych ŚDM

Ponadto Fundacja działa jako wsparcie działań i funkcjonowania duszpasterstwa młodzieży na terenie archidiecezji wrocławskiej, co realizuje m.in. poprzez organizację imprez masowych, wyjazdów, pielgrzymek, wystaw, odczytów, szkoleń, wymian młodzieży w kraju i za granicą, wolontariatu oraz wydarzeń o charakterze religijnym i kulturalnym tak aby młodzi ludzie mogli głębiej przeżywać swoją formację duchową, intelektualną, społeczną i kulturalną. 

W planach jest stworzenie “Domu Dobrych Więzi”, gdzie młodzi ludzie  będą mieli swoją przestrzeń na spotkania formacyjne i kulturalne oraz gdzie znajdą pomoc psychologiczną i duchową w ramach funkcjonowania “Młodzieżowego Pogotowia Duchowego i Emocjonalnego”.

Osobną częścią działalności Fundacji “Młodzi Młodym” jest pomoc merytoryczna i organizacyjna udzielana duszpasterzom, katechetom, animatorom oraz wychowawcom, którzy pracują z młodzieżą na terenie archidiecezji wrocławskiej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Fundacji “Młodzi Młodym”.