Wesprzyj nas

Chcesz nas wspierać? To świetnie! Dzięki Tobie nowe, wartościowe projekty dla młodzieży będą możliwe do zrealizowania. Dokonaj tradycyjnego przelewu lub zdefiniuj zlecenie stałe w swoim banku.

Dane odbiorcy

Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław 

NIP: 8982214088

Nr konta

11 1600 1156 1841 2596 5000 0001

Tytułem

darowizna na cele statutowe

Napisz, że nas wspierasz na sekretariat@ddm.wroclaw.pl – chcemy Ci podziękować :)

Przekazałeś nam darowiznę?

Możesz odliczyć od podatku darowizny przekazane przez Ciebie na cele statutowe Fundacji na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”. Oznacza to, że możesz odliczyć je od podstawy opodatkowania (dochodu) w swoim zeznaniu podatkowym i zapłacić mniejszy podatek. Pamiętaj, że kwota ta w przypadku osób fizycznych nie może przekroczyć 6% wysokości uzyskanego dochodu, natomiast u osób prawnych limit ten wynosi 10% (limit dotyczy sumy darowizn na cele działalności pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa).

Podstawa prawna: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.).