Organizacja wyjazdów

Czas na wyjazdach z dziećmi i młodzieżą wydaje się nieoceniony z punktu widzenia pracy duszpasterskiej – szczególnie ten czas, kiedy jako duszpasterze zabieramy dzieci i młodzież na rekolekcje, wyjazdy formacyjne, czy dni skupienia. Jednak konieczne jest organizowanie wyjazdów nie „jako pospolite ruszenie”, ale z zachowaniem staranności, zasad bezpieczeństwa i przede wszystkim formy prawnej obowiązującej w Polsce. To co prezentujemy poniżej jest na razie takim pierwszym roboczym kompendium dot. organizacji wyjazdów z dziećmi i młodzieżą i ma stanowić praktyczną pomoc dla duszpasterzy. Zapraszamy do lektury.

Kroki organizacji wyjazdu

1Organizator wyjazdu
W naszym opracowaniu uwzględniamy tylko sytuację, kiedy organizatorem jest duszpasterz (osoba fizyczna) lub parafia (osoba prawna). W praktyce organizatorem wyjazdów może być wiele podmiotów (np. szkoła, biuro podróży, itp…), ale wtedy pojawiają się często zupełnie inne wymagania i przepisy prawne. Polecamy, aby organizatorem wyjazdów z zasady była parafia.
2Czas trwania wyjazdu
a) wyjazd jednodniowy – nie ma szczegółowych przepisów prawnych, które określają w jaki sposób ma być on zorganizowany. Zatem poza zachowaniem zasad bezpieczeństwa konieczne jest posiadanie od rodziców zgody na udział w takim wyjeździe (jako przekazanie opieki nad dziećmi i młodzieżą).

b) wyjazd wielodniowy (powyżej jednego dnia) – tutaj sprawa zaczyna istotnie zależeć od terminu wyjazdu -> patrz krok III.
3Termin wyjazdu
a) wyjazd jest podczas „ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej” – tutaj zaczynają obowiązywać przepisy prawa państwowego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późń. zm.). Dlatego taki wyjazd staje się w myśl powyższej ustawy wypoczynkiem dzieci i młodzieży i wymaga zgłaszania w kuratorium. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

b) poza w/w terminami – zatem będą to weekendy w roku szkolnym oraz długie weekendy (np. listopadowy, majowy, czy po Bożym Ciele). Tutaj nie ma szczegółowych przepisów prawnych, które określają w jaki sposób ma być on zorganizowany. Zatem poza zachowaniem zasad bezpieczeństwa konieczne jest posiadanie od rodziców zgody na udział w takim wyjeździe (jako przekazanie opieki nad dziećmi i młodzieżą).