Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Dla kogo są Światowe Dni Młodzieży?

Na to wydarzenie zapraszamy osoby w wieku od 16 do 35 roku życia. Przy czym osoby niepełnoletnie muszą w nim uczestniczyć z pełnoletnim opiekunem.

Ile czasu trwają ŚDM?

ŚDM są spotkaniem kilkudniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części:
pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

Gdzie odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży?

W 2027 roku będzie to Seul – stolica Korei Południowej. Przygotowania ruszą już wkrótce. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z koordynatorem ŚDM we Wrocławiu, ks. Tomaszem Latawcem: koordynator.sdm@ddm.wroclaw.pl

Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?

Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od goszczącej diecezji, jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.

Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?

Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do miejsca wydarzeń centralnych, wyznaczonego przez Ojca Świętego. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża się w miejsce zakwaterowania, we wtorek uczestniczy się w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze się udział w katechezach i Festiwalu Młodych, w sobotę pielgrzymuje się na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze się udział w uroczystej Mszy św. kończącej ŚDM. Wydarzeniom Centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Targi Powołaniowe.