Oława

Ks. Jakub Sadzyński
Agape — Parafia śś. Ap. Piotra i Pawła w Oławie, spotkania zazwyczaj w każdy piątek o godz. 19.00 w Centrum Formacji przy parafii, Wspólnota — Wspólnotowa siła — Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie, spotkanie co drugą niedzielę rozpoczyna się mszą św. o godz. 18 i po mszy jest spotkanie