Brzeg - POŁUDNIE

ks. Daniel Solarz
"Oratorium św. Mikołaja" spotkania w każdy piątek o 19.00 na plebanii przy ul. Jana Pawła II 9 - Brzeg, również schola młodzieżowa — Echo Boga — próby w środy o 18.00 na plebanii oraz LSO — spotykają się w soboty o 10.00 na plebanii.